توسعه کسب و کار

اصول توسعه کسب و کار چیست؟

به بیان ساده، می توان توسعه کسب و کار را می توان به عنوان ایده ها، ابتکارات و فعالیت هایی که به بهتر شدن تجارت کمک می کنند، خلاصه کرد. این توسعه کسب و کار شامل افزایش درآمد، رشد از نظر گسترش تجارت، افزایش سودآوری از طریق ایجاد مشارکت استراتژیک و تصمیم گیری استراتژیک در مورد تجارت است.

” مدیر توسعه کسب و کار ” ، “مدیر توسعه تجارت” و “VP ، توسعه تجارت” عناوین شغلی چشمگیری است که اغلب در سازمان های تجاری شنیده می شوند. فروش، ابتکارات استراتژیک، مشارکت تجاری، توسعه بازار، گسترش تجارت و بازاریابی و… همه این زمینه ها در توسعه کسب و کار دخیل هستند اما غالباً مخلوط شده و به اشتباه به عنوان تنها عملکرد توسعه تجارت دیده می شوند. 

درک اصول توسعه کسب و کار

فعالیت های توسعه توسعه کسب و کار در بخشهای مختلف شامل فروش، بازاریابی، مدیریت پروژه، مدیریت محصول و مدیریت فروشنده گسترش می یابد. شبکه سازی، مذاکرات، مشارکت ها و تلاش های صرفه جویی در هزینه نیز در این امر دخیل است. تمام این بخشها و فعالیتهای مختلف توسط اهداف توسعه تجارت هدایت و مطابقت دارند. 

به عنوان مثال ، یک تجارت دارای یک محصول یا خدمات است که در یک منطقه ، مانند ایران موفق است. تیم توسعه تجارت پتانسیل گسترش بیشتر را ارزیابی می کند. بعد از تمام اریابی ها دقیق، تحقیق و بررسی، متوجه می شود که محصول یا خدمات می تواند به منطقه جدیدی مانند برزیل گسترش یابد.

بنابراین به این روش توسعه کسب و کار ها در بین تجار صورت می گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.