WhatsApp Image 2021 11 08 at 7.21.41 PM 1

مهناز گرجی زاده

“حدود ۴ سال است که در زمینه رشد فردی و آموزش مهارت های ارتباطی فعالیت دارم. کلاس های رشد فردی، جلسات کوچینگ و منتورینگ، فن بیان و سخنوری، مدیریت ترس و عزت نفس، بیزینس کوچینگ، آشتی با خود و شفای کودک درون، شکرگزاری از جمله کلاس های برگزار شده در قالب بیش از ۲۰۰۰ساعت آموزش بوده است”

شماری از گواهی نامه های معتبر ایرانی و بین المللی مهناز گرجی زاده

دکتر مهناز گرجی زاده، مدرس فن بیان و سخنرانی موثر، توانمندسازی و تربیت کوچ خلاقیت بانوان، مدرس رشد و توسعه فردی، تکنیک های افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس، آموزش سیاست های زنانه در ارتباط با همسر و دیگران، تدریس آداب معاشرت و کاریزماتیک بودن و … است.

رزومه دکتر مهناز گرجی زاده

· دانشجوی دکترای DBA گرایش روانشناسی مثبت گرا از پنسیلوانیا آمریکا

· مدرک بین المللی کوچینگ از دانشگاه ابن سینا گرجستان

· دارای سرتیفیکیت معتبر و ترجمه شده MBA

· گواهینامه کوچینگACSTH مورد تایید فدراسیون کوچینگ ICF

· گواهینامه و تاییدیه بین المللی مربی کوچینگ از موسسه TAP انگلستان

· مدرک معتبر کوچینگ Coaching Training Level 1

· دارای اعتبار نامه کوچینگ و کوچ معتبر

· گواهینامه پایان دوره آموزشی Business Building Jump Start بازاریابی کوچینگ از ایمپکت امریکا

· گواهینامه و تاییدیه معتبر لایف کوچ (Life Coaching) از موسسه TAP انگلستان

· گواهینامه معتبر آموزش و تربیت کوچ سطح ۱ از وزارت صنعت و معدن وتجارت مرکز اموزش بازرگانی

· گواهینامه پایان دوره مربیگری کوچینگ از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

· دارنده کارت بین المللی تدریس سخنوری و کوچینگ از دانشگاه گرجستان

· (Instructor Coach: Speaking And Lecture Skills)

· گواهینامه و تاییدیه معتبر TTC مدرسی و آموزشیاری از موسسه TAP انگلستان

· گواهینامه تربیت مدرس ارتقا و بهبود حافظه

· گواهی پایان دوره آموزشی فن بیان و سخنوری از دانشگاه علوم تحقیقات

· گواهی پایان دوره آموزشی فن بیان و سخنوری از موسسه UKA انگلستان

· گواهینامه معتبر فن بیان و سخنوری امید مهر

· گواهی پایان دوره آموزشی زبان بدن (Body Language) از دانشگاه علوم تحقیقات

· گواهینامه تایید شده زبان بدن موسسه UKA انگلستان

· گواهینامه معتبر مشاوره تحصیلی

· گواهینامه آموزشی دوره شخصیت شناسی و رفتارشناسی DISC

· گواهینامه پایان دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم پایه روانشناسی

· گواهینامه معتبر نویسندگی و کپی رایتینگ از موسسه TAPانگلستان

· گواهینامه و تاییدیه دوره آموزشی شخصیت شناسی DISCاز موسسه زندگی دوباره

· گواهینامه پایان دوره آموزشی اینستاگرام از دانشگاه تهران

· گواهینامه کارگاه آموزشی مبانی نوروفیدبک

· گواهینامه کارگاه آموزشی مهارت تفکر خلاقانه

· گواهینامه کارگاه آموزشی مهارت جراتمندی

· گواهینامه کارگاه آموزشی مهارت شخصیت شناسی براساس چهره

· گواهینامه کارگاه آموزشی مهارت تصمیم گیری