دسته: Category: کلاس های توسعه فردی اهواز

کلاسهای توسعه فردی

 

توسعه فردی یا توسعه شخصی(Individual development) که با نام رشد فردی یا رشد شخصی نیز به کار میرود، یک فرایند است نه یک مرحله و این فرایند مادام العمر ادامه دارد. بعبارتی یک مرحله نیست که فرد طی کند و به آن برسد و همه چیز تمام و کافی باشد بلکه تا زنده است میتواند قدم به قدم این توسعه را گسترش دهد.

مزایای توسعه فردی

با توسعه فردی افراد میتوانند مهارتها و ویژگیها وتوانمندیهای خود را ارزیابی کنند و اهدافی را تعریف کنند که تواناییهای بالقوه شان را به ظهور رسانده و در حد بسیار بالایی فرد را توانمند سازد.

توسعه فردی کمک میکند آنچه برای تعیین و رسیدن به اهداف لازم است مشخص، شناسایی و چشم انداز روشن تری از زندگی فردی و شغلی رابه فرد نشان دهد.

به این شیوه که اعتماد به نفس فرد را بالا برده زندگی با کیفیت بالاتر و رضایت بخش تر خواهدشد.

 

بنابراین بدنبال توسعه و رشد فردی باشید تا بتوانید انتخابها؛ تصمیمات مرتبط ؛ مثبت و موثر در زندگی خود رابرای آینده ای زیبا در پیش رو داشته باشید. در این صورت است که توانمندی شخص امکان پذیر خواهدشد.

 

نکته مهم این است که ممکن است ما در مراحل اولیه زندگی و تجربیات گذشته ی خود چه در خانواده و چه در مدرسه و اجتماع از شکوفایی و توسعه فردی دور شده باشیم. شخصیت ما را جور دیگری شکل داده باشند اما رشد شخصی را هرگاه شروع کنی فصل شکوفایی تو نیز خواهد رسید.

بعبارتی از رشد فردی هیچگاه نباید ناامید و متوقف شد.

توسعه شخصی و توانمندسازی فرد دو حوزه ای هستند که به نوعی درهم تنیده و ادغام شده اندو تفکیک آنها شاید براحتی و سادگی نباشدبنابراین دو موضوع مد نظر این مقاله میباشد.

نیازهای انسان بخش جدانشدنی از موجودیت انسان هستندکه در همه ی جهان مشابه میباشد.

ممکن است ارزشها و اولویتهای انسانها با یکدیگر متفاوت باشد حتی آداب و رسوم و باورهای متفاوت و گستردگی آنها به پهنای تعداد آدمها باشد اما نیاز های انسان در سراسر جهان مشابه است که در هرم مازلوتوسعه فردی و نیازهای اساسی انسان گنجانده شده است.

از جمله افرادی که به فرایند شکوفایی و توسعه افراد توجه دارد مازلو میباشد.

خودشکوفایی در توسعه فردی

آبراهام مازلو پیشنهاد میکند همه ی افراد نیاز به توسعه شخصی و رشد و شکوفایی دارند(که به خودشکوفایی(self-actualization) موسوم است).

میزان توانایی افراد برای رسیدن به رشد وخودشکوفایی بستگی به برآورده شدن نیازهای خاص ومطابق سلسه مراتبی که مازلو تعریف میکند دارد.

و تازمانی که یک سطح از نیاز ها(از ۵ سطح)برآورده نشود نمیتوان به سطح بالاتری توسعه و رشد کرد.ارتقا به سطح بعدی علاوه بر ارضا نیاز سطح قبلی؛ به تغییر میزان انگیزه هر فرد و نوع رفتاربعدی او بستگی دارد.بخاطر داشته باشید همانگونه که انسانها مدام در حال تغییر هستند سطح نیاز و انگیزه های هر فرد نیزتغییرمیکند .

آبراهام مازلو(مزلوـmaslow)نظریه پرداز کلاسیک مدیریت در مورد نیازهای انسانی نظریه ای بنیادین دارد که در زیل به آن میپردازیم.

مازلو (1970)می گوید که همه افراد نیاز دارند که خود را صالح و مستقل ببینند، همچنین هر فرد فضای نامحدودی برای رشد داردبنابراین نیازهای افراد را در دسته های زیر قرار میدهد:

 

هرم مازلو به زبان ساده

پایین ترین سطح هرم : نیازهای فیزیولوژیکی و جسمانی(physiological)

و شامل اکسیژن و تنفس؛ خواب؛ رابطه ی جنسی؛غذا؛ تعادل حیاتی  و اصول اولیه بقا میباشد.

یعنی ابتدایی ترین نیاز های هر فردی در این قسمت تعریف وآورده میشود.

و تا این سطح تامین نباشد؛ فرد دغدغه دیگری نخواهد داشت و عملا به مرحله ی بعد نمیتواند فکر کند.

و تازمانی که نیازهای این سطح به حدکافی ارضا نشود عمده فعالیت فرد در این بخش خلاصه میشود.

البته گاهی سطح توانایی و انگیزه افراد به حدی بالا میباشد که از برخی نیازهای این بخش میزند یا کم رنگ تر میشود چرا که میخواهد به سطح بالاتری از تامین برسدکه در سطح بعدی بیشتر توضیح میدهیم.

 

سطح دوم امنیت (safety and security)

حالا که نیازهای اولیه ی او مهیا شد یا تا حدودی مهیا شد(بدون توجه به میزان و کیفیت هر آیتم از سطح یک)فرد دغدغه ی دیگری بنام ایمنی وامنیت خواهد داشت.

امنیت جسمانی؛ شغلی؛ اخلاقی؛ خانوادگی؛ بهداشتی و روانی؛ منابع طبیعی

اگر فردی شغلی نداشته باشد یا وضعیت شغلی اش ناامن باشد نمیتواند به سطح بعدی حرکت کند. نمیتواند دغدغه های وسیعتر و پیشرفته تری داشته باشد.یا اگر در جامعه بیماری مثل کرونا اوج بگیرید یا آمار جرایم بسیار بالا شود نمیتواند با آسودگی زندگی کند چه برسد به اینکه بفکر سطح بهتری از نیازهای خود باشد.

بعبارتی رهایی از ترس ووحشت و امنیت ؛ این نیاز در همه ی اوقات بایدبرآورده شود تا فرد بتواند به نیازهای دیگر خود برسد.(مثلا وقتی وضعیت استخدامی یک شاغل مشخص میشود این بخش از سطوح او تامین میگردد)

 

سطح سوم عشق و تعلق (love and belonging) یا (social)

که شامل نیازهای اجتماعی از جمله تعلق خاطر به خانواده؛ دوستان؛ دارایی ها؛ سلامت و صمیمیت علاقه به دیگران میباشد

حالا که تا حدودی از نیازهای اولیه اش تامین شد و در امنیت نسبی قرارگرفت وقت عشق ورزی و توجه بیشتر به تعلقات است.

نیاز به ازدواج و تولید مثل را میتوان از جنبه عشق در این رده آورده.عشق به همسر و فرزند

فرد تکامل پیدا میکند تانیازبه عشق وتعلق را ارضا کند

تلاشی که آدمی همواره بدنبال گسترش روابط معنی دار خود میباشد . عضویت در تشکلهای رسمی و غیررسمی یکی از نمونه های این سطح نیاز است.

سطح چهارم عزت نفس (self esteem)

نیازی درونی مثل رضایت از خود؛ احترام به خود ؛اطمینان بخود؛ دستاوردها ؛ احترام به دیگران؛ اعتماد به نفس هم در همین بخش تعریف میشود

حالا که در زندگی(شغلی و فردی) عشق ساخته شده و مفاهیم عشق وشکست تعریف شد؛ عزت نفس ودوست داشتن خود نیز مطرح و جایگاه پیدا میکند.

کسی که نسبت به خودحسی خوبی نداردویا عشقی به خود نداردطبعاعزت نفس بالایی هم نخواهد داشت و برای ساخت عزت نفس نیاز است که ابتدابه خود عشق بورزد.(یعنی فرایند این هرم بدرستی طی شود)

 

سطح پنجم و آخرین سطح خودشکوفایی (self actualization)

نداشتن پیش داوری؛حسن نیت؛پذیرش واقعیت؛ خود انگیختگی؛ خلاقیت؛ علایق؛ حل مشکل و… در بخش شکوفایی و خودشکوفایی گنجانده میشود

 

خودشکوفایی به تمایلی اشاره دارد که هر کس « به هر چیزی که میتواند تبدیل شود ». به عبارت دیگر، خودشکوفایی به دستیابی به پتانسیل کامل به عنوان یک انسان منحصر به فرد اشاره دارد.

 

خودشکوفایی مرحله ای از تکامل است که فرد به آگاهی میرسد؛ دیگر قضاوت نمیکند یا بسیار قضاوت کردن خود و دیگران را کاسته و کنترل میکند.

خود انگیخته میشود یعنی خودش به خودش انرژی و انگیزه حرکت و تلاش میدهد و منتظر کسی نیست.دیگر ازافراد توقعی ندارد و مسيولیت تمام امورش را پذیرفته و کسی را مقصر نمیداند.

در این حالت شکوفایی رخ داده و سطح پذیرش بالایی وجود دارد .

علاوه بر ۵ بخش فوق در هرم مازلو؛ دو بخش دیگر هم به این هرم اضافه شده است

دو بخش جدید دیگر هرم مازلو

نیاز به درک(cognitive)و میل به حقیقت

دانش اندوزی درک پدیده ها ایده های انتزاعی ذهنی ؛ کنجکاوی جستجوی معنا؛ هدف؛ درک عمیق؛ تحلیل هاو..

و نیاز به زیبایی و نظم(aesthetic) که این دونیاز قبل از نیاز به خودشکوفایی می آیند.

سن؛ موقعیت اجتماعی و جغرافیایی و فرهنگی وهمچنین عوامل متعدد دیگری روی نوع سطح نیاز هر فرد تاثیر میگذارد.

سر فصلهای کلاسهای توسعه فردی

مدیریت ذهن

آگاهی نسبت به خود و دیگران

قوانین هستی و نحوه عملکرد آنها در رشد فردی

نقاط قوت و ضعف و بهبود هریک

کنترل استرس

اعتمادبه نفس و عزت نفس

مدیریت مالی

اصلاح نظام عادتها

و…

شما میتوانید برای ثبت نام به صورت آنلاین یا حضوری به تدریس دکتر مهناز گرجی زاده با شماره تماس:09166097578 تماس حاصل فرمایید یا برای اطلاعات بیشتر وارد صفحه مربوط به هر کلاس شوید.