دسته بندی: مهارت شکرگزاری

نمایش یک نتیجه

مهارت شکرگزاری

تشکر کردن و قدردانی کردن یکی از بهترین و اخلاقی ترین عمل های انسانی که بازخورد این عمل بر روی روح و روان آدم های تاثیر به سزای می گذارد.

به یاد آوردن محبت هایی که دیگران به ما کرده اند همیشه احساس خوبی بر روی ما می گذارد و وقتی که سرشار باشد از تشکر و قدردانی نسبت به این خوبی به تدریج برای زندگی خود ما هم اثر می گذارد تا ما هم بتوانیم به دیگرانی خوبی کنیم.

این روز ها خیلی از افراد به دلیل مشکلات به وجود آمده در زندگی روزمره دچار افسردگی و اختلالات روحی و روانی شده اند که به آن ها توصیه می شود روزانه ساعاتی را با خود خلوت کرده و به داشته هایشان بیاندیشند تا مواهب و نعمت هایی که خداوند به آن ها داده است دوباره با خود مرور کنند و مهارت شکرگزاری را بیاموزند.

می خواهم بدون اغراق یک مطلب را بیان کنم، مهارت شکرگزاری یک هنر است که افراد زیادی این هنر را بلد نیستند، به اطرافیان خود نگاهی بیانداززید چند نفر آن ها را شکرگزار می بینید.بیایید از خود شروع کنید و مهارت شکرگزاری را بیاموزید و به دیگران هم انتقال بدهید.