دسته بندی: مهارت های انگیزشی

نمایش یک نتیجه

مهارت های انگیزشی

چگونه شما تیم خود را در گذراندن اوقات و احوال خوب و بد نگه دارید و روحیه آن ها را حفظ می کنید؟

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که به نظر می رسد می توانند اعضای تیم خود را به راحتی حتی در سخت ترین شرایط مثبت، مشتاق و سخت کوش و پرتلاش نگه دارند یا خانواده خود را حتی در شرایطی که به اشتباه عمل  می کند حفظ کنند؟ یا واقعاً آرزو می کنی ای کاش چنین فردی باشی باشی؟

انگیزه به معنای حرکت و شروع به عمل است.

بنابراین انگیزه چیزی است که ما را به رسیدن به اهدافمان سوق می دهد. اما چه کاری می توانید انجام دهید تا انگیزه کسانی را که رهبری می کنید افزایش دهید؟ 

فنون مهارت های انگیزشی

دو نوع انگیزه اصلی وجود دارد: ذاتی و خارجی. به طور کلی می توان این موارد را چنین توصیف کرد:

ذاتی = عشق. به عبارت دیگر ، “من این کار را می کنم زیرا می خواهم”

بیرونی = پول. به عبارت دیگر ، “من این کار را می کنم زیرا مجبورم”.