کتاب آسیب شناسی روانی

نام کتاب:آسیب شناسی روانی/ناهنجاریها و اختلالات روانی

مولف : مهناز گرجی زاده اردشیری

صفحه آرایی : معصومه اسفندیاری

ناشر : صالحیان

طراح جلد : صالحیان

شمارگان 1000 نسخه

سال و نوبت چاپ 1401:-اول

قیمت: 60000تومان

شابک: 5ـ038ـ325ـ622ـ978

شماره‌کتابشناسی ملی: 9023212

60,000 تومان

-
+

نام کتاب:آسیب شناسی روانی/ناهنجاریها و اختلالات روانی

مولف : مهناز گرجی زاده اردشیری

صفحه آرایی : معصومه اسفندیاری

ناشر : صالحیان

طراح جلد : صالحیان

شمارگان 1000 نسخه

سال و نوبت چاپ 1401:-اول

قیمت: 60000تومان

شابک: 5ـ038ـ325ـ622ـ978

شماره‌کتابشناسی ملی: 9023212

کتاب فوق شامل شش فصل میباشد که با محوریت آسیب‌شناسی روانی ؛ به ناهنجاریها و اختلالات روانی مفصلا پرداخته شده است.

اگر فردی که سررشته‌ای از روانشناسی نداشته  وبخواهد به نثری روان در این زمینه مطالعه داشته باشد این کتاب کمک زیادی به او خواهد کرد.و کتاب مزبور جز ساده ترین کتابهای روانشناسی است از نظر سبک نوشتاری و قابل فهم بودن بدر سطح بسیار مطلوبی می‌باشد

 

اینکه رفتارهای نابهنجار چه هستند و دلایل آنها چیست

اینکه اختلال های روانی   ونقش درمانگر ودرمانجو در پروسه اختلالها چیست

اینکه ارزیابی روانی چیست وبه نکاتی توجه دارد

انواع مصاحبه ها

انواع آزمون‌ها وارزیابی ها

انواع دیدگاه های مختلف نظری و نظریه های مختلف

ماهیت اختلال روانی و انواع فوبی ها وهمچنین وسواس ‌هاو استرس حاد

سایر اختلالاتی چون دردهای مختلف جسمانی ؛انواع اختلال در شخصیت از جمله شخصیت نمایشی؛ وسواسی پارانوید ؛ اختلال در خورد ن ؛ اختلال جنسی و هویت جنسی و…

و ده ها موضوع جذاب دیگر که نویسنده شما را به خواندن‌این کتاب دعوت می‌کند .

 

بعبارتی این کتاب به انواع رفتار ها ازنظر روانشناسی ؛ ارزیابی روانی ورفتاری؛دیدگاههای رفتاری و شناختی؛ نظریه ها ؛ اضطراب های اجتماعی و…پرداخته و  کتابی پر محتوا وبا ارزش برای همگان خصوصا دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره و رشته های مرتبط می‌باشد.

آخرین مقالات