دکتــر مهنــاز گرجیــ زادهــ اردشیریــ

مربی کوچینگ و آموزش فن بیا

 • اگه مدیر هستی و میخوای کلام نافذ و قدرتمندی داشته باشی
 • اگه مسئولیتی داری و چالش با آرامش و بدون دغدغه صحبت کردن تو جمع رو داری
 • اگه ابتدای راهی و میخوای زیربنای ارتباطات ات رو بسازی
 • اگه میخوای با کلامت همه رو جادو‌ کنی
 • اگه میخوای دانش آموزات شیفته ی تو و‌ کلامت بشن
 • اگه حسابداری و‌ میخوای با ارائه گزارش، سیل پیشنهادات کاری سمتت بیاد
 • اگه مبخوای دل کارفرما و مدیریت رو بدست بیاری و‌ درآمدت بالاتر بره
 • اگه میخوای تو ارتباطاتت موفق تر باشی و‌ نتایج دلخواهت رو بدست بیاری
  اگه و اگه و اگه…
  درست اومدی، آره درست اومدی همینجاس!؟

آخرین محصولات آموزشیــ

جدیدترین محصولات  و دوره های آموزشی خانم دکتر مهناز گرجی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم

هفتــ خوانــ سخنوریــ

کتاب هفت خوان سخنوری به قلم خانم دکتر مهناز گرجی زاده اولین کتابی که با شیوه ای نوین به مدیرت لهجه پرداخته است

0

فروش کتاب

0

قیمت کتاب

0

تعداد صفحات

نظراتــ شمــا عزیزانــ